Er satsing på utdanning penger ut av vinduet?

Photo: Hrobjartur Arnason

Av Torhild Slåtto

Kalvebod Brygge, København, 23. august 2018

Summary in English at the end of this post.

Gir satsing på utdanning merkbare effekter i et lokalsamfunn? Dette spørsmålet baler vi med i det nordiske prosjektet «Presence at a distance». På møtet i dag tok vi flere runder omkring bærekraft og positive effekter. Vi vil så gjerne si «ja, det gir selvsagt gode effekter for enkeltmennesket, for bedrifter og for lokalsamfunn.» Men vet vi det? Eller er satsing på utdanningstiltak bare penger ut av vinduet?

Vi som deltar i prosjektet har en spesiell historie. Vi hadde nemlig en rekke spennende reiser rundt om til steder i Norden som ligger langt fra byer og tettsteder, såkalte «utkantstrøk», for noen år siden. Vi møtte entusiasme og satsing hos mange ildsjeler. Vi så med egne øyne at de fikk resultater. Men vi hadde også forskere som helte kaldt vann i blodet på oss. Utdanning er bra, men det er ikke nok for å skape utvikling og gode lokalsamfunn. For å ha et bærekraftig lokalsamfunn må en ha det sosiale limet, kultur, samhold, sosiale aktiviteter. Ofte er det kvinnene som står for det. Hvis de flytter fra stedet, er det fare for at den mannsdominerte kulturen får mer tak, og det blir stadig mindre attraktivt for kvinner å bo på stedet.

I Finnmark møtte vi Mathis Bongo som utviklet et fleksibelt studium for reingjetere og reineiere. Et imponerende opplegg hvor praksis og akademisk kunnskapsutvikling møttes. Det var stor interesse for studiet, og over førti personer fra reindriften gikk i gang. I evalueringen finner vi utsagn som styrker troen på at utdanning gir positive effekter: De fikk nye verktøy som de kunne bruke i arbeidet, f eks. økonomi og entreprenørskap. Gjennom å studere fikk de økt selvtillit, og det var viktig for mange.  Et talende eksempel: Reingjetere deltar fra tid til annen på befaringer i forbindelse med naturinngrep. De som hadde deltatt på studiet forteller at de nå kan skrive referat fra befaringer og dermed levere dokumenter i saken. De vet mer om hvordan loven fungerer, og kan fremme saklige synspunkter. Andre sier at det nå er lettere å ta ordet i ulike sammenhenger, fordi de har mer kunnskaper – og større selvtillit.
For Samisk høgskole var studiet viktig. De kunne prøve ut et fleksibelt studium tilpasset aktører i tradisjonsnæringen reindrift. Det er nærliggende å si at lokalsamfunnet har hatt gode effekter av satsingen på studium i reindrift. På dette nettstedet vil vi diskutere dette prosjektet og mange utdanningsprosjekter i Norden. Har du synspunkter, så hører vi gjerne fra deg. Se kontaktinformasjon.

torhildslaatto@gmail.com

English summary

Are educational projects just a waste of money?

Do educational projects in rural areas make a sustainable impact on the local community? This is the focus of this project and we instinctively reply that, of course, such projects have a positive impact for individuals, local industry and the community in general. But what proof do we have for this? Are many educational projects simply a short-term measure to raise awareness and after the project is completed and the funding has run out everything returns to “normal” again?

In an earlier project we had looked at a number of projects in rural communities around the Nordic region where we met pioneers with great enthusiasm for the opportunities offered by online education to strengthen and empower citizens. If more flexible educational opportunities were available then people could develop their skills without having to move to a university city. In many rural communities it has been mostly women who have moved away for education and left an increasingly male dominated community with a shrinking labour market.

This project, Presence at a distance, wants to see how these and many other projects have left their mark in their communities. Have they lead to a positive trend with new industries, new opportunities for study, greater diversity and a stop to the brain drain?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s