Rapport: Utdanningstiltak – bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn

Projektets slutrapport, Utdanningstiltak – bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn, är nu klar.

Denne rapporten er skrevet som en avslutning av NordPlus-prosjektet Presence at a distance, som har gått over to år, 2017-2019. Her beskriver vi funn i en rekke utdanningstiltak og utdanningsprosjekter som vi har besøkt eller hatt annen kontakt med. Noen av prosjektene har vi også besøkt tidligere, i perioden 2009-2011, den gangen som Distansnettverket i Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL. Vi hadde den gangen «Utdanning i utkantene skaper utvikling» som tema for den nordiske rundreisen vi gjorde, nettopp til steder utenfor de mer befolkede deler av de nordiske land og selvstyrte områder. Dette har gitt oss anledning til se utviklingen over tid.

Rapporten er blitt til som en samskriving, hvor alle har bidratt med de casene de har undersøkt, og ellers med konklusjoner og anbefalinger.

Vi besluttet at vi ville bruke de nordiske språkene så langt mulig. Alle i prosjektgruppen behersker de skandinaviske språkene, mens den islandske representanten valgte å bruke engelsk. Et slikt språkvalg krever at leserne av rapporten er fleksible og evner å svinge fra norsk til dansk til svensk og engelsk mange ganger i løpet av de førti sidene.

Vårt håp er at mange har interesse av temaet og ønsker å lese rapporten. Vi er også takknemlige for tilbakemeldinger, se e-postadresser på siste side.

Läs rapporten: Utdanningstiltak – bærekraft og langtidseffekter for enkeltmennesker og samfunn (pdf-dokument)

Nordplus PaaD workshop på Færøerne

Faroes 1På NVL Distans seminaret på Færøerne, som blev holdt den 3. mai 2018, på Hotel Hafnia i Tórshavn, tilbød Nordplus Paad gruppen til en relevant workshop for et lille øsamfund.

Emnet var ”Udvikling af udkantsområder og voksenuddannelse” og facilitator var Torhild Slåtto, direktør for FLeksibel Utdanning Norge, FUN.

Nordplus PaaD arbejdsgruppen (Presence at a Distance) har arbejdet med udvikling af udkantsområder, voksenuddannelser og IKT og har siden 2017 indsamlet viden om, hvilke faktorer er med til at udvikle bæredygtige voksenuddannelse. Derfor var det en god mulighed og oplagt i denne sammenhæng, at Torhild Slåtto ledte workshoppen på seminaret med titlen, ”Erfaringer med brug af IKT i fjernstudier i Norden.”

I indledningen lagde Torhild Slåtto ud med at fortælle, hvilke betingelser skal være til stede for at udvikling kan formere sig i udkantsområder. Betingelserne er:

 • Uddannelser og kvalifikationer
 • Relevante kompetencer
 • Kulturelle aktiviteter
 • Enhed og fællesskab
 • Arbejdspladser

Siden blev deltagerne bedt om at forestille sig et sted, som hed Torhus, hvor befolkningstallet var faldende, den lokale skole var truet af lukning, uddannede lærere manglede og butikkerne lukkede også. Så kom spørgsmålet:

”Hvordan kan vi vende tendensen af nedgang? Og hvordan kan vi udvikle Torshus?”

Nogle af forslagene, som deltagerne kom op med i de to workshop-runder, var, at befolkningen skulle lægge vægt på:

 • at tro på sig selv og at have en positiv indstilling
 • at styrke samfundets sammenhængskraft
 • at samfundet skal lokalisere de ting, de er gode til
 • at bruge kompetencerne i lokalsamfundet

Siden kom diskussionen ind på, hvad der er unikt for nærområdet i Torshus af traditioner, historie, madlavning osv. og deltagerne kom ind på, hvordan historiefortællinger og kreative aktiviteter, som baseres på det unikke, kan bruges.

Konklusionen var, at historier må kreeres ud fra samfundet og siden kan man kreere aktiviteter, f.eks. festivaler, som baseres på det unikke. Til festivalerne kan alle i samfundet deltage og mødesteder etableres, både digitale og virkelige mødesteder/f2f. Et lære- og forskningscentre etableres sammen med et kommunalt center og den lokale turist tjeneste. Den lokale befolkning og de centrale beslutningstagere arbejder siden sammen om:

 • at oprette nye arbejdspladser
 • at få en nationalt solidarisk økonomi
 • at oprette uddannelsesmuligheder, både lokalt og online
 • at sænke den lokale skat
 • at byde flygtninge velkommen til samfundet

Færøerne har ad flere omgange af økonomiske kriser erfaret, at store dele af befolkningen har flyttet fra øerne, og hvert år rejser en stor del af ungdommen til Danmark og andre lande for at få en uddannelse, idet kun en del uddannelser kan tages på øerne. Derfor gav workshoppen om udvikling af udkantsområder og voksenuddannelse god mening og skabte forståelse hos de 45 deltagere, som kom fra ministerier, uddannelser, fagforeninger, arbejdsgivere og fra vejledermiljøet på Færøerne.

Faroes 2

Er satsing på utdanning penger ut av vinduet?

Photo: Hrobjartur Arnason

Av Torhild Slåtto

Kalvebod Brygge, København, 23. august 2018

Summary in English at the end of this post.

Gir satsing på utdanning merkbare effekter i et lokalsamfunn? Dette spørsmålet baler vi med i det nordiske prosjektet «Presence at a distance». På møtet i dag tok vi flere runder omkring bærekraft og positive effekter. Vi vil så gjerne si «ja, det gir selvsagt gode effekter for enkeltmennesket, for bedrifter og for lokalsamfunn.» Men vet vi det? Eller er satsing på utdanningstiltak bare penger ut av vinduet?

Continue reading “Er satsing på utdanning penger ut av vinduet?”

Webinar: Multiple approaches to support rural development.

Listen to a recording of this Webinar

AnnaGudrun.PNG

The DISTANS – team invited to yet another webinar on education and educational projects aimed at rural communities on Monday April 17th. This time we had the pleasure of interviewing Dr. Anna Guðrún Edvarðsdóttir on her research in three distinct rural areas in Iceland and Scotland.

Continue reading “Webinar: Multiple approaches to support rural development.”

"Webinar 3" (CC BY-NC-SA 2.0) by Evan Carroll

Webinar: Distance learning in rural areas – Is there life after the end of educational projects?

When: 5 March 2018, 13.00 – 14.00 CET

Watch the recording of the webinar.

Over the last 20 years there have been hundreds of projects in the Nordic region where distance learning and ICT have been seen as key factors for sustainable development in rural areas. Some projects have been extremely successful and have had significant effects on the local economy whereas others simply disappeared after the funding ran out. We would like to investigate the long-term impact of distance learning projects in rural areas and to identify what conditions and elements in these projects that can cause/lead to successful long-term effects. Continue reading “Webinar: Distance learning in rural areas – Is there life after the end of educational projects?”

CC BY-NC-SA some rights reserved by davidroethler

Measuring the impact of ICT in education in rural areas

We are a group of educators from all of the Nordic nations and self-governing regions who are investigating a number of successful initiatives in using ICT to offer post-secondary education in rural areas. We aim to present examples of best practice and critical success factors as well as investigating possible reasons for unsuccessful initiatives. The project is financed by Nordplus and all the project members belong to the NVL Distans network (Nordic Network for Adult Learning).